Modernisering Ziektewet

7 december 2011 - De Stichting van de Arbeid informeert de Tweede Kamer over het ontbreken van draagvlak voor de kabinetsmaatregelen in het kader van de aangekondigde ‘modernisering van de Ziektewet’.