Sectorale arbeidsmarktinformatie

21 december 2011 - Op 20 december 2011 ontving de Stichting van de Arbeid van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) Sectorale arbeidsmarktinformatie. De RWI heeft op verzoek van de Stichting voor twintig sectoren inzichtelijk gemaakt waar tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt te verwachten zijn. Met deze kennis kunnen sociale partners en (decentrale) overheid hun arbeidsmarktbeleid beter vorm geven.
Op haar beurt heeft de Stichting diezelfde dag dit rapport aangeboden aan de Directeur-generaal M. Camps van SZW, die eerder de Stichting hierom vroeg.

Sectorale arbeidsmarktinformatie