Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2011 | Comments on the EIOPA Consultation Paper responding to the European Commission’s Call for Advice on the proposed revision of Directive

Comments by the Labour Foundation on the EIOPA Consultation Paper responding to the European Commission’s Call for Advice on the proposed revision of Directive 2003/41/EC (the ‘IORP Directive’)

29 december 2011

EIOPA, de Europese toezichthouder op het gebied van pensioenen en verzekeringen, heeft eind 2011 een conceptreactie gegeven op de door de Europese Commissie voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn uit 2005. Deze concept-reactie heeft EIOPA ter consultatie voorgelegd aan de lidstaten en relevante instituties in die lidstaten.
De Stichting van de Arbeid heeft op 29 december 2011 haar in het Engels gestelde commentaar op 30 december 2011 ter kennis van EIOPA gebracht. Een afschrift van haar commentaar zal de Stichting zenden aan de Europese Commissie.