Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

2 februari 2012 -

De Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om de eerstkomende cao-onderhandelingen stil te staan bij de vraag of de cao bepalingen bevat die een niet-gerechtvaardigde beperking van of verbod op de inzet van uitzendkrachten betekenen.

Omdat op 6 december 2011 namelijk de Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid van kracht is geworden, betekent dit onder andere dat vanaf deze datum cao-bepalingen die een beperking of verbod op de inzet van uitzendkrachten inhouden nog uitsluitend gerechtvaardigd zijn vanwege redenen van algemeen belang die met name verband houden met de bescherming van uitzendkrachten, de eisen ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid op het werk of de noodzaak om de goede werking van de arbeidsmarkt te garanderen en misbruik te voorkomen.

In het verleden zijn echter in diverse cao’s afspraken gemaakt ter bescherming van uitzendkrachten die door de afspraken in deze richtlijn overbodig geworden zijn dan wel een niet gerechtvaardigde belemmering opwerpen voor het stimuleren van de arbeidsmarkt en flexibele arbeidsvormen. Gevolg van het van kracht worden van de richtlijn is dan ook dat in uw cao bepalingen kunnen staan die in het huidige kader niet langer zijn gerechtvaardigd.
De Stichting van de Arbeid heeft om uw overleg te faciliteren de Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten in cao’s opgesteld.