Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Verzoek om voor pensioenfondsen te komen tot een specifieke regeling gericht op het beperken van het aantal bestuurs- en/of toezichtfuncties

Verzoek om voor pensioenfondsen te komen tot een specifieke regeling gericht op het beperken van het aantal bestuurs- en/of toezichtfuncties

12 maart 2012

De Stichting van de Arbeid verzoekt de minister van SZW een specifieke regeling bestuur en toezicht voor de pensioenfondsensector te realiseren. Dit in afwijking van de generieke regeling die in het Burgerlijk Wetboek voor ‘grote’ stichtingen is opgenomen. Het gaat er daarbij om te komen tot een goede balans tussen de noodzaak om het aantal bestuurs- en/of toezichtfuncties dat door één persoon mag worden vervuld te limiteren en het tevens rekening houden met de noodzakelijke inzet op de verbetering van de deskundigheid van pensioenfondsbestuurders en toezichthouders.