Nadere invulling voorstel voor vervolg project arbocatalogi

De Stichting van de Arbeid geeft in haar brief d.d. 19 maart 2012 aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar visie op de inzet van sociale partners en overheid om bestaande arbocatalogi zo goed mogelijk te borgen en uit te breiden met prioritaire arborisico’s, en de ontwikkeling van nieuwe catalogi te bevorderen. Zij verzoekt de staatssecretaris subsidie te verlenen om een aantal projecten te kunnen realiseren.
Deze brief bevat een concrete invulling van de eerder gedane voorstellen aan de staatssecretaris d.d. 17 augustus 2011 en 10 oktober 2011.