Code en Monitoringscommissie

11 april 2012

Naar aanleiding van het bij de Tweede Kamer ingediende Wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid gezamenlijk het initiatief genomen om op korte termijn te komen tot het opstellen van een Code pensioenfondsen en tot de instelling van een Monitoringcommissie. In een gezamenlijk brief wordt de minister van SZW hierover geïnformeerd.