Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Reactie naar aanleiding van antwoorden van minister van SZW op Kamervragen over de gevolgen van het verschuiven van de ingangsdatum van het AOW-pensioen

Reactie Stichting van de Arbeid naar aanleiding van antwoorden van de minister van SZW op Kamervragen over de gevolgen van het verschuiven van de ingangsdatum van het AOW-pensioen (brieven van de Tweede Kamer d.d. 3 april 2012)

11 april 2012

In brief aan minister Kamp van SZW reageert de Stichting van de Arbeid op antwoorden van de minister op Kamervragen over de gevolgen van de verschuiving per 1 april 2012 van de AOW-ingangsdatum naar de dag waarop men 65 jaar wordt. Ten onrechte wordt de indruk gewekt alsof sociale partners verantwoordelijk zijn voor de reparatie van het eenmalige ‘inkomensgat’ dat bij een deel van de mensen met een thans lopende VUT- of vroegpensioenuitkering ontstaat als gevolg van het later ingaan van het AOW-pensioen. In feite gaat het om een bezuiniging van de overheid die een aantal personen zodanig treft dat voor hen gedurende een deel van de maand een substantieel deel van het inkomen wegvalt en waarbij het prijskaartje van de reparatie op het bordje komt te liggen van decentrale sociale partners. Voor deze ‘schade, die kan oplopen tot maximaal 1300 euro, is uitsluitend de wetgever verantwoordelijk. De Stichting acht het daarom niet juist als door de minister of door Kamerleden de indruk zou worden gewekt dat sociale partners voor het niet (kunnen) repareren daarvan verantwoordelijkheid dragen. Uit de beantwoording van de Kamervragen dat helaas wel worden opgemaakt, hetgeen de Stichting betreurt.