Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Commentaar op het voorstel van wet Wijziging Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Commentaar van de Stichting van de Arbeid op het voorstel van wet Wijziging Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

De Stichting van de Arbeid heeft 18 april haar commentaar op het initiatiefwetsvoorstel Wet flexibel werken naar de Vaste Commissie voor SZW van de Tweede Kamer gestuurd.