De visie van de Stichting van de Arbeid op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag

11 mei 2012

De Stichting van de Arbeid stuurt minister Kamp van SZW d.d. 11 mei de visie van sociale partners op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag. Het betreft een gezamenlijke analyse van payrolling waarna werkgevers en werknemers ieder hun eigen visie hierop geven.