Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Brief over Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

22 Mei 2012

Stichting van de Arbeid stuurt 22 mei 2012 een brief naar de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij vangnetters. De Stichting wijst op de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel. Zij dringt aan op de instelling van een projectgroep om tot werkbare oplossingen te komen.