Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Aanvullende informatie subsidieaanvraag vervolg project arbocatalogi

Aanvullende informatie subsidieaanvraag vervolg project arbocatalogi

De Stichting van de Arbeid heeft op 7 juni 2012 een brief gestuurd aan SZW met aanvullende informatie op haar subsidieaanvraag van 19 maart jl. Met name worden de activiteiten van sociale partners nader toegelicht. De brief vormt een geheel met de subsidieaanvraag van 19 maart 2012. Daarin vraagt de Stichting subsidie om de implementatie van arbocatalogi in branches en bedrijven te bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe arbocatalogi te stimuleren