Dispensatie in de cao

Op 8 juni 2012 heeft de Stichting van de Arbeid haar advies Dispensatie in de cao gestuurd naar minister Kamp van SZW. Dit advies gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die de cao nu al biedt voor maatwerk. De Stichting stelt vast dat de meeste cao’s beschikken over een dispensatieregeling maar dat deze vaak niet erg transparant zijn. Daarom zal zij op korte termijn een aanbeveling over transparantie van dispensatieregelingen in de cao uitbrengen.