Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

De Stichting van de Arbeid reageert op 13 juni 2012 op het recente wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Dit wetsvoorstel wijkt belangrijk af van het Pensioenakkoord en Uitwerkingsmemorandum die eerder met het kabinet zijn afgesloten. Dit geeft de Stichting reden tot grote zorg. Zij vraagt om het wetsvoorstel zorgvuldig in de Tweede Kamer te behandelen.