Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader

De Stichting van de Arbeid reageert d.d. 20 juni 2012 op de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader van minister Kamp van SZW. De Stichting constateert dat het nieuwe FTK implementatie van het nieuwe pensioencontract, zoals geschetst in het Pensioenakkoord, mogelijk maakt mits de invaarproblematiek wordt opgelost.

 

Externe link