Evaluatie bijzondere WTV en deeltijd-WW

De Stichting van de Arbeid reageert d.d. 25 juni 2012 op de conclusies van minister Kamp (SZW) met betrekking tot de regelingen bijzondere WTV en deeltijd-WW. De Stichting is het niet eens met de minister en stelt dat de maatregelen wel degelijk bijgedragen hebben aan behoud van werkgelegenheid. De Stichting vraagt de Tweede Kamer om haar kritische kanttekeningen te betrekken bij de vraag of in de toekomst nog plaats is voor dit soort crisismaatregelen.