Dispensatie in de cao, een transparante procedure

De Stichting van de Arbeid heeft d.d. 12 juli 2012 een aanbeveling uitgebracht aan decentrale cao-partijen over de cao-bepaling over dispensatie. Zij vraagt hen onder meer na te gaan of deze cao-bepaling voldoende transparant is.