Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging regelingen UWV

De Stichting van de Arbeid heeft de Tweede Kamer d.d. 27 augustus 2012 haar commentaar op dit wetsvoorstel gestuurd. Zij wijst op een aantal ongewenste consequenties dat het wetsvoorstel met zich meebrengt.