Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2012 | Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De Stichting van de Arbeid heeft de Eerste Kamer d.d. 6 september 2012 geschreven dat er bij sociale partners geen draagvlak bestaat voor dit wetsvoorstel en de Kamer verzocht dit wetsvoorstel integraal af te wijzen.