Verhoging tarief deskundigenoordeel UWV

De Stichting van de Arbeid heeft d.d. 7 november 2012 de Tweede Kamer te kennen gegeven dat zij grote bezwaren heeft tegen de aangekondigde tariefverhoging voor het deskundigenoordeel van UWV. De Stichting verzoekt de Kamer om erop aan te dringen dat deze forse verhoging niet doorgaat, zeker in die gevallen waarin het deskundigenoordeel bij wet verplicht is gesteld.