Overleg Stichting van de Arbeid met kabinet

Midwinteroverleg

Op 19 december 2012 heeft een officieel kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen kabinet en Stichting van de Arbeid. In een brief aan de Tweede Kamer doet het kabinet verslag van zijn conclusies naar aanleiding van dit beraad.
De Stichting zal de gemaakte afspraken de komende maanden uitwerken en daarvan regelmatig verslag doen.

 

Overleg Stichting van de Arbeid met kabinet
© Dirk Hol
Overleg Stichting van de Arbeid met kabinet
© Dirk Hol