Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013

De Stichting vraagt decentrale cao-partijen nogmaals om de eerstkomende cao-onderhandelingen stil te staan bij de vraag of de cao bepalingen bevat die een niet-gerechtvaardigde beperking van of verbod op de inzet van uitzendkrachten betekenen.