De toegang van uitzendkrachten tot opleiding

14 januari 2013

De Stichting vraagt decentrale sociale partners om in het eerstkomende cao-overleg te spreken over de scholing van uitzendkrachten die hun sector/bedrijf werkzaam zijn. Zij wil bevorderen dat uitzendkrachten gebruik maken van de scholingsfaciliteiten die op hen van toepassing zijn.