Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Beperkingen van en verbondsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

Heroverweging van cao-bepalingen met betrekking tot beperkingen van en verbondsbepalingen op de inzet van uitzendkrachten

14 januari 2013

De Stichting van de Arbeid bericht aan minister Asscher over de implementatie van de Uitzendrichtlijn in de cao’s.