Commentaar bij het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

29 januari 2013 -

De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid hebben hun opmerkingen over dit initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij vragen de Kamer hiermee rekening te houden bij de behandeling van dit wetsontwerp.