Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Keuze bestuursmodel wetsontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Keuze bestuursmodel wetsontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen

4 februari 2013

De Stichting vraagt de staatssecretaris in een brief van 4 februari 2013 om in het wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen een ‘zware’ overlegverplichting op te nemen voor het pensioenfondsbestuur en de sociale partners die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de desbetreffende pensioenregeling als één der partijen het bestuursmodel van het fonds wenst te wijzigen. Dit overleg zou de juridische status dienen te krijgen van ‘op overeenstemming gericht overleg’. Deze vorm komt ook voor in de onderwijswetgeving. De keuze van het bestuursmodel van het pensioenfonds betreft een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen.