Aanpassing Wet op de Ondernemingsraden

25 februari 2013 

De Stichting van de Arbeid verzoekt de Eerste Kamer om het amendement Van Weyenburg – de voordracht voor de vrije lijst wordt afgeschaft – niet op te nemen in de wet. In de brief geeft zij de onderbouwing van haar voorstel aan.