Stichting van de Arbeid adviseert over pensioencommunicatie

19 maart 2013

In een brief geeft de Stichting van de Arbeid antwoord op vragen over de pensioencommunicatie die gesteld waren door de staatssecretaris van SZW. De Stichting van de Arbeid constateert dat de werkgever een aantal wettelijke taken heeft als het gaat om het informeren van werknemers over de pensioenregeling. In de praktijk is volgens de Stichting vooral het samenspel van werkgever en pensioenuitvoerder van belang. Dit samenspel zal per situatie verschillen. Een kleine werkgever bijvoorbeeld zal in het algemeen meer behoefte hebben aan ondersteuning door de pensioenuitvoerder. De Stichting vindt het daarom vooral van belang dat er goede afspraken zijn tussen de werkgever en de uitvoerder over wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is.