Voortgang besprekingen in de Sociale Agenda in de Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid schrijft 25 maart 2013 aan minister Asscher dat de Stichting in de loop van april meer duidelijkheid aan het kabinet kan geven over de onderhandelingen over de Sociale Agenda.