Reactie op de blauwdruk Algemene Pensioeninstelling (API)

De Stichting van de Arbeid is van mening dat eerst meer helderheid moet komen over andere aanpassingen in pensioenwetgeving (Financieel Toetsingskader, Pensioenwet), voordat besluiten worden genomen over de mogelijkheid om een algemene pensioeninstelling (API) op te richten. Ook is nog nader onderzoek over de consequenties van de API gewenst. De StvdA schrijft dit in reactie op de internetconsultatie over de API.