Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Rapport over aanpassing kabinetsvoorstellen pensioenopbouw (Witteveenkader)

Rapport over aanpassing kabinetsvoorstellen pensioenopbouw (Witteveenkader)

7 juni 2013

De Stichting van de Arbeid heeft een rapport uitgebracht om de kabinetsvoorstellen ten aanzien van de beperking van de pensioenopbouw (Witteveenkader) aan te passen. In het Mondriaanakkoord van 11 april jl. was afgesproken dat sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid zouden krijgen om de kabinetsplannen, die per 2015 worden ingevoerd, te amenderen. Het kabinet heeft hiervoor een structureel bedrag van 250 miljoen ter beschikking gesteld. Met dit bedrag kan voor iedereen een pensioenopbouw van 1,85% van het middelloon worden bereikt in plaats van 1,75% en een aftopping op 100.000 euro. De Stichting doet daarnaast ook nog een voorstel om de pensioenopbouw verder te verruimen. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft dit voorstel samen met het rapport op 31 mei jl. naar het kabinet gestuurd en het kabinet heeft hierop 7 juni jl. gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer.