Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Toekomstbestendige inrichting systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren

Toekomstbestendige inrichting systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren

12 juni 2013

De convenantpartners EVC (Stichting van de Arbeid, OCW, SZW en EZ) doen een voorstel aan de minister van OCW voor een systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren. Dit voorstel is tot stand gekomen onder regie van een landelijke stuurgroep EVC in een gezamenlijk proces van convenantpartners en relevante stakeholders zoals EVC-aanbieders, beoordelende organisaties en de Inspectie van het Onderwijs.