Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

14 juni 2013

Zeer binnenkort zal de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders behandelen. De Stichting van de Arbeid en de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid vragen in deze brief met klem om dit wetsontwerp op een aantal onderdelen aan te passen.