Aanbeveling pensioencommunicatie

4 juli 2013

De Stichting van de Arbeid acht het van belang dat het pensioenbewustzijn van werkgevers en deelnemers wordt vergroot. Hiervoor heeft de Stichting een aanbeveling opgesteld over de wijze waarop voorlichting door werkgevers aan werknemers het beste kan worden vormgegeven en welke tools daarbij behulpzaam kunnen zijn.