Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2013 | Reactie Stichting op internetconsultatie nieuwe spelregels pensioenfondsen

Reactie Stichting op internetconsultatie nieuwe spelregels pensioenfondsen

11 september 2013

De Stichting van de Arbeid heeft gereageerd op de voorstellen voor nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen (het zogenaamde financieel toetsingskader FTK). In deze reactie heeft de Stichting het nieuwe FTK vergeleken met de eerdere uitgangspunten uit het Pensioenakkoord. De belangrijkste conclusies zijn dat er volgens de voorstellen nog onvoldoende sprake is van stabiliteit van de pensioenen en de premies en dat er onvoldoende keuzevrijheid is voor decentrale partijen om een zelf overeengekomen indexatieambitie na te streven. De Stichting pleit ervoor om de nu voorgestelde scheiding van FTK’s te vervangen door één set spelregels voor alle verschillende contractsvormen.

Download hier de reactie.