Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

31 oktober 2013

In het verlengde van de in september verschenen Code Pensioenfondsen (principes ten aanzien van de governance voor pensioenfondsen) hebben de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen opgesteld.

In deze Code zijn de principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en de pensioenverzekeraars deelnemers op de hoogte houden van ontwikkelingen ten aanzien van het door hen opgebouwde pensioen en de wijze waarop zij hierover verantwoording afleggen. De Stichting van de Arbeid heeft al ingestemd met deze code, het Verbond van Verzekeraars zal dit formeel in de Algemene Ledenvergadering van 18 december a.s. doen.