Brief over Rapport van de Commissie UFR

29 november 2013

De Stichting van de Arbeid roept het kabinet op om voor pensioenfondsen een stabielere ultimate forward rate (UFR) te hanteren in lijn met Europa.

De UFR is de rekenrente voor de lange termijn waarmee financiële instellingen moeten rekenen voor de waardering van verplichtingen bij langjarige contracten. Wegens de lange looptijd is er vanaf een bepaald moment in de toekomst vaak onvoldoende handel en daarmee onvoldoende betrouwbare informatie. De Europese Commissie is met het Europees Parlement en de Europese Raad in overleg om voor looptijden na 20 jaar deze langetermijnrente verplicht Europees vast te stellen richting een convergentiepunt van 4,2% voor financiële instellingen als verzekeraars. In november van dit jaar had een speciaal daartoe ingestelde commissie de staatssecretaris van SZW nog geadviseerd om voor Nederlandse pensioenfondsen een UFR te hanteren die meer afhankelijk is van de actuele marktrente. Nu er na twintig jaar Europese discussie een doorbraak bereikt lijkt te zijn, is het advies van de Commissie UFR volgens de Stichting achterhaald.