Pilotproject vangnetters

5 december 2013

Stichting van de Arbeid vraagt minster Asscher om helderheid over houdbaarheid Wet BezaVa nu UWV geen vangnetters kan leveren aan pilotsectoren voor versnelde re-integratie.