Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

10 december 2013 - Stichting van de Arbeid en Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid roepen Tweede Kamer op om wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders niet in huidige vorm aan te nemen. Bovendien vragen zij Tweede Kamer om het Adviespunt Klokkenluiders ook na 2015 in stand te houden en een waterdicht scheiding aan te brengen tussen het Huis voor klokkenluiders en het Adviespunt Klokkenluiders.