Uitwerking Sociaal Akkoord met betrekking tot opbouw en duur WW

24 december 2013

Stichting van de Arbeid adviseert cao-partijen afspraken te maken om na ommekomst van SER-advies te overleggen over private aanvullende verzekeringen voor de WW. Doel van dat overleg is om te realiseren dat conform het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 de huidige duur en hoogte van de WW vanaf 2016 worden gehandhaafd.
Download hier het advies.