Aanbeveling, Advies, Nota 2014

Veelgestelde vragen over de Bedrijfshulpverlening (BHV)

16 december 2014


Brief aanvraagtermijn waardeoverdracht

16 december 2014


Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor indexatiedepots pensioenen

12 december 2014


Nulurencontracten in de zorg

5 december 2014


De verhoging van de AOW-leeftijd

21 november 2014


Aanvraag indicatie niet alleen via gemeenten

5 november 2014


Aanbeveling taal en rekenen in het mbo

3 november 2014


Reactie van de Stichting van de Arbeid op Wetsvoorstel pensioencommunicatie

3 oktober 2014


Advies loonwaardebepaling

24 september 2014


Governance-code voor CAO-fondsen

11 juli 2014


Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao’s

11 juli 2014


Advies naleving en handhaving van de CAO

27 juni 2014


Aanbeveling Stichting van de Arbeid: vrijaf op dinsdag 5 mei 2015

5 juni 2014


Franchise Witteveenkader 2015

26 mei 2014


Invulling advies Discriminatie werkt niet!

12 mei 2014


Scholing van OR'en door gecertificeerde opleidingsinstituten

9 mei 2014


Aanpak laaggeletterdheid in bedrijven

1 mei 2014


Brief Wet Werk en Zekerheid

16 april 2014


De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

15 april 2014


Implementatieplan voor systeem van validering van resultaten van non-formeel en informeel leren

24 februari 2014


Verhouding arbocatalogi - richtlijnen

21 februari 2014


Inrichting laagste loonschalen ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking

21 februari 2014


Consensus verklaring over Werk en Gezondheid

13 februari 2014


Input ‘verrekening transitievergoeding’

12 februari 2014


NPCF-initiatief: doorwerken met een chronische ziekte

7 februari 2014


Heroverweging CAO-bepalingen over uitzendkrachten

7 februari 2014


Alles is gezondheid...

5 februari 2014


Gevolgen overheveling langdurige zorg van AWBZ naar Zvw

29 januari 2014


Reactie op internetconsultatie Wet pensioencommunicatie

17 januari 2014


Zoeken in StvdA adviezen