Reactie op internetconsultatie Wet pensioencommunicatie

17 januari 2014

Op 29 november 2013 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de internetconsultatie geopend over het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie. De Stichting van de Arbeid maakt graag gebruik van de uitnodiging hierop te reageren. Hier staat in het kort per onderdeel de reactie van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid weergegeven.