Gevolgen overheveling langdurige zorg van AWBZ naar Zvw

29 januari 2014

Sociale partners roepen bewindspersonen VWS op om ongewenste lastenverschuivingen door de overheveling van langdurige AWBZ-zorg naar de Zorgverzekeringswet ongedaan te maken