Heroverweging CAO-bepalingen over uitzendkrachten

6 februari 2014: Stichting van de Arbeid verzoekt decentrale cao-partijen om - indien zij dit nog niet hebben gedaan – hun cao na te gaan op bepalingen die mogelijk beperkend zijn voor de inzet van uitzendkrachten. Indien dit het geval is, wordt cao-partijen gevraagd deze bepalingen te heroverwegen.