NPCF-initiatief: doorwerken met een chronische ziekte

7 februari 2014

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft een programma opgezet om te bevorderen dat werknemers met een chronische ziekte hun werkzaamheden kunnen continueren. Dat programma is in elke sector en onderneming toe te passen. Digitale tools kunnen door werkgevers, werknemers en bijvoorbeeld bedrijfsartsen geraadpleegd worden om het werk zo goed en zo snel mogelijk weer op te pakken. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de kennis van ervaringsdeskundigen, die antwoorden hebben op concrete vragen van werkgevers en werknemers.

De Stichting van de Arbeid ondersteunt dit initiatief van de NPCF en heeft dit middels een brief aan partijen die betrokken zijn bij het opstellen van sectorplannen onder de aandacht gebracht.
Download hier de brief.