Input ‘verrekening transitievergoeding’

12 februari 2014

De Stichting van de Arbeid brengt advies uit aan SZW over de voorwaarden waaronder de kosten voor van-werk-naar-werk, scholing e.d. in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.