Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2014 | Inrichting laagste loonschalen ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking

Inrichting laagste loonschalen ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking

21 februari 2014 -

Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid aan cao-partijen om snel in de cao voldoende passende loonschalen tussen 100% en 120% WML af te spreken, te beginnen bij 100% WML. Deze zijn expliciet bedoeld voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het WML te verdienen.
Het gaat om werknemers die in aanmerking komen voor een loonsuppletie (Wajong) of loonkostensubsidie (Participatiewet). Voor deze doelgroep zijn in het Sociaal Akkoord 125.000 garantiebanen afgesproken.