Verhouding arbocatalogi - richtlijnen

21 februari 2014 -

De Stichting van de Arbeid heeft zich gebogen over de verhouding tussen richtlijnen van be-roepsverenigingen en arbocatalogi van sociale partners. Aanleiding was dat er bij decentrale sociale partners wel eens onduidelijkheid bestaat over de status van bedoelde richtlijnen ten opzichte van arbocatalogi. Beroepsverenigingen van Kerndeskundigen, o.a. de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), stellen richtlijnen op waarin de stand van de wetenschap ten aanzien van bepaalde arbeidsrisico’s wordt vastgelegd. Sociale partners leggen in arbocatalogi vast welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet.