Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2014 | Implementatieplan voor systeem van validering van resultaten van non-formeel en informeel leren

Implementatieplan voor systeem van validering van resultaten van non-formeel en informeel leren

24 februari 2014

De convenantpartners EVC (Stichting van de Arbeid, OCW, SZW en EZ) hebben een implementatieplan opgesteld om te komen tot een systeem voor validering van resultaten uit non-formeel en informeel leren. In de periode 2014-2016 wordt gewerkt aan een transitie van EVC naar een toekomstbestendig systeem van validering. Convenantpartners hebben dit implementatieplan aangeboden aan de minister van OCW d.d. 24 februari 2014.