Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2019 | Aanbeveling, Advies, Nota 2014 | De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

De bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

De bijdrage is 15 april 2014 aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken met het verzoek deze bijdrage ook naar de Europese Commissie te sturen.
De tekst is in het Engels vertaald.